Biz öz işleýän kategoriýalarymyz boýunça öňdebaryjy oba hojalyk öndürijisi bolup durýarys.

«Bol Miwe» daýhan hojalygy Türkmenistanyň Ahal welaýatynda ýerleşýän oba hojalygy önümlerini öndürýän kärhanadyr. Kärhanamyz 2020-nji ýylda döredildi.

  • Biz Türkmenistanyň bazarlaryny üpjün etmekde we sebitiň bazaryna eksport etmekde baý tejribä eýe
  • Biz önümlerimiziň we iş proseslerimiziň ýokary hillidigine güwä geçýäris
  • Biz geljekki hyzmatdaşlar bilen işlemek teklibine hemişe açykdyrys

Biz Türkmenistanyň senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň işjeň agzasy bolup durýarys.